fredag den 23. september 2011

Månedens billede maj 2011


Ouegård mølle en herlig forårsdag.
Billederne er hovedsageligt taget for at vise Grethe Maxey, Fullerton i USA hvordan der ser ud her ved den gamle mølle. Meget har sikkert ændret sig siden hun tilbragte sin barndoms sommerferier her.
Men nu også for min egen skyld, et dejligt sted at trave lidt rundt.

For en del år siden påbegyndte man en naturgenopretning her ved Ouegård Mølle og engområdet fra Ouegård og ud mod fjorden.
Projektet er forlængst gennemført og Villestrup Å er ført tilbage til det oprindelige løb.


Muligheden for genopretningen opstod sikkert da man nedlagde dambruget der lå ud mod fjorden.
Åen er nu ført uden om det gamle stemmeværk som nu er tørlagt og i et voldsomt forfald.

Det er nu blevet for farligt at færdes på den gamle bro der gik over åen ved stemmeværket - men i øvrigt er der så tørt i det gamle åleje at man uden problemer kan krydse stedet og komme over i den gamle bøgeskov.
Gennem årene er der sket en markant udvaskning af jorden på skrænterne i skoven, resultatet er - som det ses en blotlægning af træernes rodnet.


En stor del af træerne er blevet fældet ved byg-ningerne så det er blevet mere åbent og der græsser får til vedligeholdelsen af arealerne. I gamle dage, da der var dambrug var det mere legitimt at færdes ned mod fjorden og mellem husene - det er slet ikke velset nu om dage, hvilket man måske ikke kan fortænke beboerne i - et dejligt og fredeligt sted.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar